Kiwanis Club Haugesund

BARN FØRST OG FREMST

 Litt om Kiwanis Club Haugesund

Kiwanis Club Haugesund er en del av Kiwanis, som er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som arbeider for barn og unge.

Kiwanis Club Haugesund ble dannet i 1983 . Vi er i dag 30 medlemmer som møtes hver 14. dag. Vårt faste møtelokale ligger sentralt i Haugesund sentrum.

Vårt formål er å bidra til et bedre liv og oppvekstmiljø for barn og unge, samtidig som vi vektlegger et godt sosialt miljø blant klubbens medlemmer. Vi engasjerer oss i prosjekter som støtter opp under klubbens formål, både lokalt og gjennom Kiwanis International.

Nyheter